Ja til moms på ebøker!

Norske bøker har vært fritatt for moms, så når regjeringspartiene avviste forslag om fritak fra moms på ebøker kom dette som en overraskelse på mange. Momsfritaket har vært knyttet til fysiske bøker, lydbøker og tidsskrifter som har et politisk, litterært eller kulturelt innhold.

På tross av momsfritaket på bøker har bøkene fortsatt vært dyre. Innbundne bøker koster fra 300,- og oppover, og pocketbøker kan koste 100,- Det kan diskuteres hvor mye norske bok lesere har fått gleden av momsfritak på bøker i disse årene. I en artikkel i Klassekampen kommer det frem at momsfritaket var et forsøk på å sikre utgivelse av norske bøker, samt å gi større bredde i bokutgivelsene. Om tiltaket har gitt ønsket effekt har andre bedre meninger enn meg (ref. Klassekampen).

Men, tilbake til moms på ebøker – eller hvorfor jeg synes moms på e-bøker er helt i orden.

Selv om det er momsfritak på bøker, så synes jeg allikevel ikke at det i seg selv er et godt nok argument til at det også skal være momsfritak på ebøker. Skatter er en nødvendighet for å bevare det samfunnet som Norge er idag, og jeg betaler gladelig skatt for det, innenfor rimelighetens grenser. Skatt på ebøker er logisk for meg. Formueskatten er det ikke (man har jo allerede skattet av det man tjener, også skal man skatte på de få kronene man har spart seg opp i tillegg – uforskammelig!).

Det som kanskje noen få fremtidsrettede politikere har skjønt er den nye retning verdiskapningen går mot.

Det har vært en rivende utvikling i databransjen og på Internett på bare noen tiår. Internett har siden dens spedbarns skritt handlet om innhold. Vi har wikipedia, google for å søke opp innhold, blogger, aviser og innhold om alt mulig florerer. Vi er nå på stadiet hvor det handler om å luke vekk informasjon for å finne de virkelig gode kildene.

Vi har allerede begynt å bevege oss inn i neste fase av internettutviklingen – å tilby tjenester over nettet, og jeg snakker ikke (kun) om nettbutikker som selger fysiske varer. Rådgivning, backup tjenester, mail, forum og lignende. Ebøker er også en tjeneste man leverer over nettet.

En av (de gode) argumentene mot moms på skatt er at konkurransevilkårene til de norske bedriftene blir lavere med moms på ebøker. Hvis det eneste kundene kikker på er pris, så stemmer dette, men en nettbutikk konkurrerer ikke bare på pris, men også på kvalitet. Hvor enkelt det er å kjøpe bøker, hvor stort utvalget er, brukergrensesnittet på nettstedet etc. I begynnelsen kikket jeg på priser når jeg kjøpte ebøker, men når jeg fant en nettbutikk med det beste grensesnittet og utvalget sluttet jeg å lete etter priser i andre butikker. Jeg var fornøyd med den tjenesten nettbutikken leverte.

E-bøker er ikke lenger bare den fysiske boken heller, men man kan utvide begrepet og levere tjenester knyttet til en ebok. Dette kan være diskusjonsforum knyttet til en bok eller forfatter, bokanmeldelser av de som har lest boken, forslag til liknende bøker.

I tillegg så har forlagene/nettbutikkene en fordel utenlandske butikker ikke har. Nærmere kontakt til forfatteren som kan delta i forum og blogger. Dette er tjenester som utvider eboken og kan øke kvaliteten på en nettbutikk om man legger arbeid inn i det.

Å kun ha fokus på pris blir et forenklet syn på kjøpemønsteret til kunder. Jeg tror virkeligheten er litt mer fragmentert enn som så.

About Haridasi

integrity - the state of being whole, entire, or undiminished.
This entry was posted in EBooks, Society & Culture, Norsk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *