Veien til jobbmarkedet

Photo by Shawn McClung (http://www.flickr.com/people/slightlynorth/) License: CC BY-NC-SA 2.0

Norge har noen flotte velferdsordninger som gjør at 99% av befolkningen har tak over hodet og mat på bordet. Om man jobber og blir sykmeldt, så slipper man inntektstap. Er man så uheldig at man går arbeidsledig, så mottar man fortsatt (redusert) lønn. Vi er heldige som har så mange arbeidsføre mennesker som drar lasset slik at de som ikke er istand til å jobbe har et sikkerhetsnett.

Av den grunn elsker jeg artikler som viser frem tiltak hvor tidligere arbeidsuføre mennesker som kommer seg inn i jobbmarkedet og gjør en flott jobb.

Jeg ser også positivt på at uføre får flere incentiver til å jobbe. Mange uføre idag er ikke i stand til å jobbe, men jeg tror også at mange er istand til å jobbe noe. Uføre velger ikke hvilke dager de er friske, og hvilke de er dårlige. Jobber hvor de kan fungere på tilkalling, som krever tilrettelegging vil fungere for de det gjelder. Jeg kjenner en ufør som jobber opp til frigrensen som lastebilsjåfør hvert år, og den jobben hjelper veldig på en allerede presset økonomi. Han kan velge når han jobber – han er på tilkalling, men han opplever nok press fra jobben på å jobbe (og slik er nå engang livet – ikke perfekt). Han hadde kanskje vært istand til å jobbe mer hadde det ikke vært for frigrensen. Det gjenstår å se om det nye regelverket vil fungere som ønsket.

Å være ufør er ikke likestilt med å være ressurssvak. Jeg heier derfor frem alle bedrifter og (fornuftige) tiltak som gjør det enklere for folk å komme i jobb.

About Haridasi

integrity - the state of being whole, entire, or undiminished.
This entry was posted in Society & Culture, Norsk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *