Amming, nok et propaganda tema

Aftenposten har en artikkel idag om at Lysbakken har gått ut og sagt at amming kan tilpasses familiesituasjonen og kommer med alternative forslag til fullamming frem til babyen er seks måneder.

Det er så ufattelig mye propaganda knyttet til det å få barn og bli mor/far, at dette er bare nok et tema som er så gjennomsyret av følelser. Beste sitat fra artikkelen:

Alle de som har nyfødte barn vet hvor mye følelser det ligger i ammesituasjonen.

Som nybakt mor med en unge som er fem uker, la meg komme med en kommentar:

Nei, det trenger ikke å være noe som helst følelser knyttet til ammesituasjonen utover frustrasjon, smerte, fortvilelse (fordi det ikke funker) og et ønske om at ungen skal ha mat og en sunn vektøkning. Det som ligger implisitt i sitatet ovenfor er at amming skal være en positiv opplevelse som gir nærhet, men alt man trenger å gjøre er å ta et enkelt google søk på brystspreng, for lite brystmelk, såre nippler, sugeteknikk, morsmelkerstatning etc. så ser man at amming faktisk ikke trenger å være en positiv opplevelse. Det beste argumentet for amming er at barnet mottar de samme antistoffene mot sykdom som moren har med brystmelk. Utover det så kan amming kan være en utelukkende negativ opplevelse, og innspillet fra Lysbakken er et sunt og nødvendig innspill. Tvert imot tror jeg svært mange kvinner (99%) opplever problemer knyttet til amming på et eller annet tidspunkt.

Nå blir hele saken koblet opp mot likestilling, et tema jeg ikke vil gå inn på her men som jeg har mange meninger om. Men det som provoserer meg mest er all propagandaen som blir spydd ut om hvor fantastisk det skal være å bli forelder og ikke minst hvor bra amming skal være. Værstingene på propagandaen er kvinner og mødrene selv, og jeg blir glad de få gangene jeg faktisk kommer over materiell som fokuserer mest på kunnskap og ikke rundt situasjonen man er i (og rosemaler det).

Hvordan du ammer ditt barn” utgitt av Helsedirektoratet er et bra hefte man kan laste ned om amming som fokuserer på kunnskap, men man trenger ikke å lete lenge for å finne rosemalingen  rundt det å bli foreldre og situasjonen der og. Det er informasjon i dette heftet som Lysbakken snakker om.

Takk Lysebakken for at du tar opp et tema som trenger revurdering. Du kommer til å møte motstand.

About Haridasi

integrity - the state of being whole, entire, or undiminished.
This entry was posted in Miscellaneous, Norsk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *