Monthly Archives: October 2011

Today

I’m going to get a massage…. or going to a whore house. I’m not quite sure which. What am I to think about a place where they speak Norwegian very poorly and are open to 10pm?

Posted in Miscellaneous, Norsk | Leave a comment

Amming og likestilling

Hva har amming med likestilling å gjøre? Det er spørsmålet jeg stiller meg når jeg følger med på ammedebatten Lysbakken startet. Det virker som at den gjengse oppfatning av likestilling er å få kvinner fortest tilbake i jobb, hvor amming … Continue reading

Posted in Miscellaneous, Norsk | Leave a comment

Amming, nok et propaganda tema

Aftenposten har en artikkel idag om at Lysbakken har gått ut og sagt at amming kan tilpasses familiesituasjonen og kommer med alternative forslag til fullamming frem til babyen er seks måneder. Det er så ufattelig mye propaganda knyttet til det … Continue reading

Posted in Miscellaneous, Norsk | Leave a comment

Kolikk

Jeg leser alt jeg kommer over om kolikk, og jeg blir bare mer og mer provosert. Veldig mange råd er knyttet til å etterlikne hvordan barnet hadde det i magen, samt sette på repetetiv “støy” som støvsuger etc. Et veldig … Continue reading

Posted in Health, Norsk | 1 Comment