Amming og likestilling

Photo by: http://www.flickr.com/photos/xmangel/. License: CC BY-NC-SA 2.0

Hva har amming med likestilling å gjøre? Det er spørsmålet jeg stiller meg når jeg følger med på ammedebatten Lysbakken startet. Det virker som at den gjengse oppfatning av likestilling er å få kvinner fortest tilbake i jobb, hvor amming dermed stopper kvinnen i å løpe tilbake til jobb. Med andre ord, etter at kvinnen har gått gravid i ni måneder  med halsbrann, kvalme, utslitthet, vondt for å gå, ryggplager (som igjen gir lite/dårlig søvn) etc., så gjør kvinnen den hælvetes smertefulle jobben å føde barnet. Deretter følges det seks uker, også kalt barselstiden hvor kroppen og hormonene går vill for å starte ammingen og kroppen omstiller seg etter å ha gått gravid. Og midt oppi dette så har kvinnen et barn som krever mat svært ofte, mye gråt, lite søvn etc. Rent fysisk går kvinner igjennom så mye når det gjelder å bære frem et barn at mannfolkene burde tilbe grunnen kvinnen går på.

Men i den moderne tiden vi lever i, så er ikke det godt nok. De fysiske strabasene vi kvinner går igjennom er ikke et sidenotat engang, for her skal kjønnene likestilles så mye at det gjelder å få kvinnen tilbake til jobb fortest mulig. Det er jo likestilling, må de vite.

Vet du hva som er likestilling for meg?

Muligheten for at familien selv kan velge hvordan de ønsker å tilrettelegge tiden etter fødsel, amming eller ei.
At ikke kun menn ansatt i det offentlige får to ukers fødselspermisjon. Kvinnen trenger virkelig all hjelp hun kan få i denne tiden, men det er kanskje ikke noe man likestilles?
At fars rett til foreldrepenger ikke er avhengig av at mor er i arbeid.

Likestilling for meg er retten til å velge slik det passer meg  og min familie uten at staten legger føringer slik de mener vi burde velge.

Amming som tema har punkter som trenger å revurderes. Å fullamme til barnet er seks måneder har ikke hold i Norge/vestlige land, forskning viser at det ikke er flere helsemessige fordeler ved fullamming etter fire måneder . Det er ikke noe informasjon som gis om alternativer til amming som morsmelkerstatning (MME), fullpumping etc. fra sykehuset selv om man ikke får til ammingen. Min erfaring med sykehuset er at jordmødrene er for travle og har for mange personer til en gang ha et fokus på forskjellige amme-strategier å prøve ut når ammingen ikke fungerer. Men at de kun har fokus på amming og at det er et ammepress – ingen tvil.

Amming har ingenting med likestilling å gjøre. Det burde ikke være ønskelig å gjøre kjønnene mest mulig like, og amming er en av de fysiske forskjellene mellom kvinner og menn. Uansett hvor mye likestilling som eksisterer så visker det ikke ut fysiske forskjeller. Barn har behov for brystmelk/MME, og i de tilfeller hvor det ikke går så burde det være opp til familien å bestemme hvordan å håndtere dette, jobb eller ikke.

Tvert imot viser statistikk at seks av ti kvinner foretrekker å være hjemme med barna. Og siden 70-tallet når kvinnene for alvor kom inn i arbeidsmarkedet, så har kvinners lykke bare gått nedover. At kvinner er nå en naturlig del av arbeidsmarkedet er positivt, men karriere/jobb blir nå brukt som en slegge i likestillingens navn hvor kvinner skal i jobb og det er uglesett å ha andre ønsker enn å jobbe. At kvinner vil la seg forsørge av en mann blir ansett for å være et nederlag og et slag mot likestillingen. Eller som det i denne fine artikkelen synser om: Å bli forsørget gjør oss til kjedelige samtalepartnere og leder til skilsmisse. Man trenger ikke mye sunn fornuft for å skjønne at det argumentet faller sammen på egen hånd. Kvinner har aldri jobbet så mye eller vært mer mindre lykkelig. Men vi er i det minste skikkelig likestilt, må de vite!

Når skal vi innse at det er forskjell mellom kjønnene og i vår natur/ønsker. Likestilling = like rettigheter. Likestilling er ikke ensbetydende med karriere for mor.  Likestilling for meg er også at vi vedkjenner oss forskjellene mellom kjønnene. Det er flott at kvinner kan jobbe, men det betyr ikke at kvinner ønsker å prioritere jobb fremfor familie eller amming for den saks skyld. Kanskje vi burde ta over oss at kvinner var lykkeligere når de var hjemmeværende? Det betyr ikke at vi skal gå tilbake til slik det var, men at det er et varsko om å ikke dra likestillingen for langt.

Og apropos likestilling: Hvorfor skal det koste kvinner tre ganger mer å sterilisere seg?

About Haridasi

integrity - the state of being whole, entire, or undiminished.
This entry was posted in Miscellaneous, Norsk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *