Was Jadurani re-initiated?

One of the questions that comes now and then is why Jadurani received the name Syamarani by Srila Narayana Maharaja.

This is answered by Naryana Maharaja himself in the book “Walking with a saint” on page 4 which contains transcripts of morning walks and conversations he had with people in 2008.

Narayana Maharaja: Some ISCKON devotees preach that “Narayana Maharaja gives harinama and diksa initiation to the disciples of Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, and that is why he changed the name of Jadurani to Syamarani.”

Brajanath dasa: They call this re-initiation.

Narayana Maharaja: I never do this. Out of affection, I gave her this name. I cannot address her as Jadurani. I can address her as Syamarani. Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja inspired me to give her this nickname. When she first came to him, he wanted her to understand Krishna’s Goodhood. He therefore gave her the name Jadurani, which is in relation to Krishna in Dvaraka. Now he wants her to further her understanding of Krishna in Vrndavana, so he inspired me to give her the name Syamarani.

So the name Syamarani is a nickname. Syamarani had already received diksa from a pure devotee, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami (whith the emphasis on pure). There is no need to be re-initated then, to do so would be breaking vaishnava etiquette. Narayana Maharaja became a siksa guru to Syamarani, she received instructions and further deepening of her sadhana by associating with Narayana Maharaja.

About Haridasi

integrity - the state of being whole, entire, or undiminished.
This entry was posted in English, Religion and tagged . Bookmark the permalink.

6 Responses to Was Jadurani re-initiated?

 1. Merete says:

  Har dette vært en langvarig krangel? Hva er bakgrunnen og hvilken praktisk betydning har det?

 2. Narayana Maharaja har mottatt mye kritikk, og en av de punktene som har blitt brukt mot han har vært at han har re-initiert disipler som allerede hadde en ekte guru. Det stemmer ikke.

  Bakgrunnen er at det har blitt påstått at Narayana Maharaja ikke er en ekte guru, og dette er en av punktene som har blitt brukt for å få folk til å holde seg unna han. I vår tro så har vi også noe som heter Vaishnava-aparadha, dvs at man utfører forseelser mot en guru. Dette er noe man skal være svært forsiktig med fordi det ødelegger ens åndelige liv. Åndelig liv er som et frø man skal vanne for at ens åndelige forståelse/liv/utvikling skal blomstre. Med vaishnava aparadha så dreper man sitt eget åndelige liv. Man kan selvfølgelig lindre skaden som har skjedd ved å oppriktig beklage det man har gjort, men hvor mange klarer det?

 3. Merete says:

  Nei, det er vanskelig å si unnskyld for de fleste. Vi jobber hardt med MJ om akkurat det der:) Begynner tidlig.

  Så man kan altså ikke bli reinitiert på samme måte som man ikke kan bli døpt på nytt? Har de samme funksjon?

 4. Det er jo bra. Det å si unnskyld handler også om så mye mer enn det: Å kunne innrømme ovenfor seg seg selv når man har gjort en feil (selv om den andre sikkert også har gjort en feil), å akseptere at man gjør feil og at andre gjør feil. Og det er helt i orden, å feile er ikke slutten på verden. Å kunne gå videre etter noe har skjedd uten å tenke noe mere over det. Å skjønne at det å vise ydmykhet ved å si unnskyld, ikke er en svakhet. Som du skjønner, akkurat den lærdommmen knyttet til å unnskylde er en egenskap jeg setter høyt og håper jeg selv har når den virkelig trengs.

  Det er en liten, viktig forskjell mellom dåp og initiering. En guru som ikke er plassert på det høyeste åndelige nivået kan falle ned (f.eks. vil aldri en ekte guru kaste bort tiden sin på tv-serier og gjør han det så er han fallen). Har man en fallen guru, så må man lete opp en ny (ekte) guru. Jesus vil aldri falle ned.

  Så var det om det har samme funksjon: Nei. Å initieres er en veldig personlig prosess som jeg har vanskelig for å sammenligne med det forholdet kristne har til Jesus. Når man blir initiert så plasserer Guruen en relasjon til Krishna (Gud) i hjertet til vedkommende. Guruen tar et personlig ansvar for det åndelige livet til sin disippel. Det åndelige livet er en prosess som gjerne tar mange liv for å komme til målet. Og vi har et mål. Det er ikke slik at når vi dør, så kommer vi til himmelen eller skjærsilden. Til oss så er det en prosess hvor vi må utvikle oss åndelig, og det tar mange liv. Det er åtte nivåer, og hvert nivå har symptomer som kan si noe om hvor langt man har kommet. Gjennom hele prosessen så er relasjonen man har til sin Guru fundamentet og det viktigste som er. Å bli initiert er bare startgropen av åndelig liv.

 5. Antariksa das says:

  What’s in a name? She loves Srila Prabhupada and Srila Prabhupada loves her. She took Siksha initiation from Narayan Maharaj, something I think SrilaPrabhupada would have no problem with. All glories to the devotional service of Jadurani Symarani dd.

 6. Deyanira Poritz says:

  He never re-initiate any disciples of his siksa guru Srila Prabhupada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *